Acord de utilizare

Termeni


1.1 Școala online Studii Academy (în continuare Școala online) - instituție ce oferă cursuri de predare și meditare a diferitor discipline, atât cu instruire individuală cât și în grupe cu un număr mai puțin de 20 persoane.

1.2 Administrația site-ului (Administrația/Prestator) - Societatea cu Răspundere Limitată „SIMPALS”, cod fiscal 1004600001907, cu sediul la adresa: MD-2059, mun. Chișinău, str. Calea Orheiului 28/1. Despre schimbarea informațiilor despre Administrație sau despre schimbarea persoanei care acționează în numele său de partea Administrației (în cazul transmiterii unor terțe a drepturilor și obligațiunilor de a furniza servicii și/sau de a întreține Școala online), Administrația va informa Beneficiarii prin modificarea prezentului Acord.

1.3 Servicii/Cursuri – produse și servicii(cursuri) furnizate Beneficiarului în cadrul funcționării Școlii online, în scopul realizării funcțiilor și utilizării rezultatelor funcționării acesteia în conformitate cu prezentul Acord.

1.4 Acord – textul prezentului Acord între Beneficiar și Administrație, care conține toate condițiile necesare și esențiale de acordare de către Administrație a accesului la Sistem, toate condițiile de utilizare a Școlii de către Beneficiar, oportunitățile și condițiile puse la dispoziția Beneficiarului pentru a putea beneficia de Serviciile de bază ale Școlii online, restricțiile, condițiile de suspendare și încetare a utilizării de către Beneficiar a Școlii online și a principalelor servicii furnizate de către acesta, responsabilitatea ambelor părți, alte relații ale părților legate de utilizarea sistemului, precum și condițiile de plată pentru serviciile Școlii Online și condițiile de returnare. Respectarea condițiilor menționate în prezentul Acord este condiția prealabilă pentru utilizarea Școlii online de către Beneficiar.

1.5 Serviciul suport tehnic - serviciul Administrației, care oferă servicii de consultanță pentru Utilizatorii Școlii, cu privire la modul de lucru al Școlii online.
1.6 Beneficiar – persoana fizică căreia i se vor presta Serviciile(cursurile) în cadrul Școlii online.

Dispoziții generale

2.1 Prezentul Regulament este un document oficial și definește ordinea și condițiile de prestare a Serviciilor, care este accesibilă Beneficiarului ce dispune de echipamentul necesar pentru acces la Internet, precum și de dispunerea accesului la Internet. Toate întrebările, referitoare la prestarea accesului la rețeaua Internet, achiziționarea și setarea echipamentului sau software-ul corespunzător, nu sunt reglementate de prezentul Regulament și se decid de către Beneficiar desinestătător și din cont propriu în afara prezentului Regulament.

2.2 Versiunea curentă a Acordului de Utilizare este permanent disponibilă la adresa URL: https://academy.studii.md/. Administrația își rezervă dreptul de a modifica sau de a completa în orice moment acest Acord de Utilizare, fără anunțarea în prealabil a Beneficiarului. Beneficiarul trebuie să monitorizeze singur modificările din acest Acord și să se familiarizeze cu versiunea curentă a Acordului de Utilizare. Continuarea utilizării Școlii online de către Beneficiar după efectuarea modificărilor și/sau a adăugărilor în acest Acord, presupune acordul Beneficiarului cu modificările și/sau adăugările efectuate.

2.3 Prin bifarea căsuței “Sunt de acord cu politica de confidențialitate și acordul de utilizator” vă declarați acordul dvs. cu privire la prezentele condiții ale site-ului nostru. Eventualele condiții pe care Beneficiarul ar dori să le impună termenilor și condițiilor acestui site sunt automat excluse și nu vor fi recunoscute de către Studii Academy.

2.4 Beneficiarul este de acord că are autorizație din partea Școlii online numai de a vizita și/sau să dețină o copie a paginilor acestui site strict pentru uzul său personal și că nu va duplica, descărca, publica, modifica sau distribui în alt fel materialul de pe acest website pentru alt scop decât acela de a vizualiza informații privind cursurile, pentru uz personal sau pentru a achiziționa cursul pentru uzul său personal, cu excepția autorizării speciale din partea Școlii online de a proceda astfel. Conținutul și software-ul de pe acest website sunt proprietatea Școlii online și a companiei ”Simpals” S.R.L.

2.5 Relațiile legate de oferirea cursurilor, informaţia cărora este indicată în cadrul Școlii online:
(1) intervin în mod direct între Beneficiar și Prestator, prestator al serviciilor indicate;
(2) se certifică cu Certificat electronic la finele cursului.

Regulile și condițiile de prestare ale serviciilor

3.1 Înregistrarea la lecția de probă
3.1.1 Pentru a se înregistra la o lecție gratuită de Probă, Beneficiarul trebuie să completeze formularul de pe site-ul https://academy.studii.md, indicând numărul de telefon de contact;

3.1.2 Dacă nu veți utilizați serviciile noastre (nu veți achiziționa un curs), datele dumneavoastră vor fi șterse după 2 săptămâni. Pentru a vă înregistra iarăși la o lecție de probă, va trebui să lăsați din nou datele dvs.

3.2 Achitarea cursului
3.2.1 Pentru a achiziționa cursul, Beneficiarul trebuie să aleagă Cursul solicitat, apoi pe pagina deschisă să indice:
  • numele/prenumele său;
  • adresa poștei electronice;
  • numărul de telefon;
3.2.2 După ce Beneficiarul a efectuat toate acțiunile, indicate în punctul 3.1 și 3.2.3 al prezentului Regulament, va avea loc ”încărcarea” paginii securizate de achitare, unde Beneficiarul trebuie:
- să indice datele necesare, pe lângă aceasta Beneficiarul, cu toată certitudinea, reprezintă și garantează că deține drepturile și competențele, că deține drepturile depline pentru efectuarea plății prin intermediul surselor de achitare, utilizate de el la achitare în cadrul Regulamentului prezent, și poartă singur responsabilitate în situația încălcării asigurărilor și garanțiilor.
- să confirme comanda selectată a cursului online prin intermediul accesării butonului ”Achită” (sau alt buton, accesarea căruia confirmă acceptul de efectuare a plății) și să primească de la banca, care a emis cardul (în continuare - ”banca emitentă”) confirmarea autorizării de achitare.
- Banca emitentă poate refuza în autorizarea plății pe motive definite, prevăzute de legislația în vigoare a Republicii Moldova, regulile băncii emitente, regulile corespunzătoare sistemului electronic de plăți sau sistemelor internaționale de plată, în situația când banca emitentă are temei de a presupune, că operațiunea de plată este una frauduloasă. Toate întrebările, legate de desfăşurarea plății, sunt soluționate de către Beneficiar cu banca emitentă, cu propriile forțe și din cont propriu în afara prezentului Regulament.

3.3 Accesul la cursul online
3.3.1 Beneficiarul este singurul responsabil de exactitatea și corectitudinea datelor specificate de el în cadrul Serviciilor și este obligat să asigure măsurile necesare și suficiente pentru evitarea accesului neautorizat al persoanelor terțe la poșta electronică sau la alte metode de comunicare, prin care se poate de luat legătura nemijlocit doar cu Beneficiarul.
3.3.2 După achiziționarea unui curs online. Veți avea acces la pagina personală, deschis cu ajutorul unui link individual de conectare pe platforma Studii.md, pe care Beneficiarul îl va primi printr-un mesaj privat de la Administrație, care va conține agenda cu orarul lecțiilor stabilit, precum și cu toată informația didactică necesară pentru lecții.

3.4 Returnarea sumei achitate pentru cursul online
3.4.1 Returnarea sumei pentru cursul online achiziționat de către Beneficiar, este posibilă în condițiile prezentului Regulament și în corespundere cu regulile stabilite de Prestator.
3.4.2 a) Contravaloarea cursurilor online achiziționate cu ajutorul unui card bancar se va restitui în contul din care a fost achitat, în termen de 14 zile calendaristice din momentul confirmării înregistrării cererii de returnare și nu depășește 180 zile din momentul efectuării plății (achiziționării cursului).
*Cererea se va depune în format electronic la adresa de e-mail academy@studii.md. Deplasarea la sediul Școlii online (“Simpals” S.R.L) nu este necesară.
b) Contravaloarea cursurilor online achiziționate cu ajutorul unui card bancar, dar care depășește 180 zile din momentul efectuării plății (achiziționării cursului), se va restitui în contul din care a fost achitat doar după confirmarea beneficiarului că datele contului sunt neschimbate, în termen de 14 zile calendaristice din momentul confirmării înregistrării cererii de returnare unde vor fi indicate rechizitele complete ale beneficiarului.
Notă: În cazul în care Beneficiarul nu se prezintă la lecții din motive personale, contravaloarea lecției nu este supusă rambursării. Totodată, în cazul absenței Beneficiarului de la lecție, acest dispune de dreptul de a vizualiza mai târziu înregistrarea lecției în mod independent.

Condiții speciale

4.1 Beneficiarul se obligă să indice informația amplă și veridică, în limitele necesare de oferire a Serviciilor, să urmărească relevanța și fiabilitatea informației, de asemenea își asumă riscurile asociate de furnizarea informațiilor insuficiente și/sau lipsite de veridicitate.

4.2 Beneficiarul acceptă refuzul accesului la curs în situațiile:
- Nu s-a confirmat autorizarea din partea băncii emitente sau a sistemului electronic de plăți.
- Inițierea Beneficiarului a procedurii de returnare a plății pentru curs, dacă inițierea respectivă este admisă de prezentul Regulament și regulile, stabilite de către Prestator.

4.3 Beneficiarul este pe deplin responsabil pentru orice încălcare a prezentului Regulament, precum și pentru consecințele unor astfel de încălcări.

4.4 Școala online se obligă să nu divulge informația indicată de către Beneficiar în cursul furnizării Serviciilor.
Nu este considerată încălcare, utilizarea sau furnizarea informației în următoarele cazuri:
- În cazul furnizării Serviciilor în volumul, necesar pentru redarea corespunzătoare;
- La transmiterea informației către părți terțe, care activează în baza contractelor cu Școala online(”Simpals” S.R.L.) pentru îndeplinirea obligațiilor față de Beneficiar;
- La solicitarea organelor și persoanelor autorizate să solicite și să primească o astfel de informaţie, în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova;
- În alte cazuri, cu acordul Beneficiarului.

4.5 Beneficiarul acceptă că:
- Școala online își rezervă dreptul de a suspenda sau anula Serviciile prestate, în orice moment fără a da nici un motiv și fără nici o notificare prealabilă către Beneficiar. Încetarea sau suspendarea Serviciilor poate fi efectuată inclusiv, dar fără a se limita, în legătură cu încălcarea Beneficiarului al prezentului Regulament și/sau circumstanțelor tehnice, precum ar fi funcționarea necorespunzătoare a site-ului academy.studii.md , site-uri web sau alte resurse, defecțiuni ale sistemelor electronice de plată, etc.;
- Serviciul poate conține link-uri către alte resurse ale rețelei Internet, și Școala online nu este responsabilă pentru disponibilitatea acestor resurse, de conținutul lor, precum și alte consecințe, care au atribuție la utilizarea materialelor ale resurselor indicate.
- Informaţiile indicate de către Beneficiar în cadrul Serviciilor, pot fi oferite Școlii online, reprezentanților autorizați corespunzător pentru îndeplinirea obligațiilor proprii, de asigurare a accesului Beneficiarului la curs și furnizarea serviciilor corespunzătoare;
- Serviciul este furnizat "ca atare".

Limitarea răspunderii Studii Academy

5.1 Școala online nu răspunde sub nicio formă, în nicio măsură și nu poartă niciun fel de responsabilitate pentru serviciul de procesare a plăților cu cardul. Școala online nu este responsabilă pentru niciun fel de eroare și/sau fraudă decurgând din, sau în legătură cu acest serviciu.

5.2 Școala online nu răspunde pentru orice daune sau pierderi, cauzate Beneficiarului, inclusiv, fără a se limita, ca urmare a anumitor modificări, pe care Școala online le introduce pe paginile sale web sau alte resurse, în ordinea acordării Serviciilor, precum și în urma încetării sau stagnării prestării Serviciilor, ștergerea erorilor sau lipsa salvării anumitor date conținute sau transmise, neclarități și/sau lipsa de fiabilitate ale datelor indicate de Beneficiar.

5.3 În situația intervenirii unor circumstanțe de forță majoră. La circumstanțele de forță majoră se atribuie, inclusiv, fără a se limita, dezastre naturale, acte militare, criza națională, grevă într-un sector sau regiune, acțiuni, decizii ale autorităților publice, care împiedică în mod obiectiv îndeplinirea obligațiilor conform prezentului Regulament, precum și erori, intervenite în rețelele telecomunicaționale și/sau energetice, acțiuni ale unor programe malware, acte lipsite de scrupule din parte unor terțe părți, exprimate prin acțiuni, îndreptate spre accesul neautorizat și/sau dezactivarea programelor și/sau echipamentelor Școlii online.

Modificarea prezentului regulament

6.1 Școala online este în drept să introducă orice modificări sau supliniri ale prezentului Regulament. Toate modificările și suplinirile în prezentul Regulament se publică pe pagina web la adresa academy.studii.md

6.2 Modificările și suplinirile prezentului Regulament, intră în vigoare din momentul publicării acestora în conformitate cu pct. 6.1 prezentul Regulament, dacă altele nu vor fi stabilite de Școala online. Continuarea utilizării Școlii online de către Beneficiar după efectuarea modificărilor și/sau a adăugărilor în acest Acord, presupune acordul Beneficiarului cu modificările și/sau adăugările efectuate.

Prevederi finale

7.1 Recunoașterea oricărei prevederi ale prezentului Regulament ca fiind incorecte sau nule, nu poartă incorectitudinea altor dispoziții ale prezentului Regulament.

7.2 Beneficiarul acceptă faptul că, în cazul unui litigiu, legat de sau care decurge din prezentul Regulament, aplicabil dreptului material este dreptul Republicii Moldova.