Politica de confidențialitate
Compania “Simpals” S.R.L., dezvoltatorul celei mai mari resurse din RM, care combină instrumentele online de interacțiune pentru elevi, profesori, părinți și agendei electronice, își asumă responsabilitatea față de utilizatori pentru siguranța datelor cu caracter personal. În acest sens, o condiție esențială pentru atingerea obiectivelor “Simpals” S.R.L., cod fiscal 1004600001907, situată la adresa: MD-2059, mun. Chișinău, str. Calea Orheiului 28/1 (denumită în continuare "Organizație"), este asigurarea nivelului necesar și suficient al securității informaționale a datelor cu caracter personal și a proceselor tehnologice, în cadrul cărora sunt prelucrate acestea. Asigurarea securității datelor cu caracter personal este una dintre prioritățile Organizației.

Prelucrarea și protecția datelor cu caracter personal se realizează, în cadrul Organizației, în conformitate cu Legea nr. 133 din 8 iulie 2011 “Cu privire la protecția datelor cu caracter personal”, ceea ce permite reglementarea relațiilor juridice apărute în procesul de prelucrare a datelor cu caracter personal, integral sau parțial, prin mijloace automatizate, dar și alte mijloace decât cele automatizate, a datelor cu caracter personal ce fac parte dintr-un sistem de contabilizare sau sunt destinate introducerii într-un astfel de sistem.

Prezenta politică definește principiile, procedurile și condițiile de prelucrare a datelor cu caracter personal, în scopul de a asigura protecția drepturilor și libertăților omului și cetățeanului în prelucrarea datelor cu caracter personal, inclusiv protecția drepturilor la viață privată, secrete personale și de familie. În plus, politica stabilește responsabilitatea funcționarilor din Organizație, care au acces la date cu caracter personal, în cazul nerespectării regulilor de prelucrare și protecție a datelor cu caracter personal.


Definiţii și conținut al datelor cu caracter personal

Lista datelor cu caracter personal, care constituie obiectul protecției în cadrul Organizației, se întocmește în conformitate cu Legea nr. 133 din 08.07.2011 “Cu privire la protecția datelor cu caracter personal”. Informațiile care constituie date cu caracter personal sunt orice informații referitoare la o persoană identificată sau identificabilă (subiectul datelor cu caracter personal).

În dependență de subiectul datelor cu caracter personal, Organizația procesează datele cu caracter personal ale următoarelor categorii de subiecți de date personale:
 • Date cu caracter personal ale subiecților de date cu caracter personal - informații necesare Organizației în scopul realizării procesării și în vederea conformării cu legislația Republicii Moldova.
 • Date cu caracter personal ale reprezentanților legali (Reprezentanți) ale subiecților datelor cu caracter personal - informații necesare Organizației în scopul realizării procesării și în vederea conformării cu legislația Republicii Moldova.

Scopurile prelucrării datelor cu caracter personal

Organizația efectuează prelucrarea datelor cu caracter personal în următoarele scopuri:
Studii Academy:
 • Asigurarea interacțiunii potențialilor cursanți și reprezentanților Organizației în formă electronică.
Studii.md:
 • Asigurarea menținerii unui registru electronic, a interacțiunii reprezentanților legali și a elevilor cu profesorii în formă electronică, precum și informarea Reprezentantului despre reușita elevului și despre desfășurarea procesului educațional.

Termenii de prelucrare a datelor cu caracter personal

Termenii de prelucrare a datelor cu caracter personal sunt stabiliți în funcție de perioada de studii a Elevului, care își face studiile în instituția de învățământ/școală online, și ulterior datele se arhivează în conformitate cu legislația în vigoare.

Comunicare și marketing

 • Studii.md:
Vom comunica cu dumneavoastră prin e-mail, vă vom transmite notificări pe site sau prin aplicație despre Serviciile/Platformă, pentru a confirma înregistrarea pe Platformă, a vă informa despre noile funcționalități dezvoltate pe platformă și alte mesaje în legătură cu Serviciile noastre.

 • Studii Academy:
După aplicarea cererii dvs., vom comunica prin telefonul sau prin e-mail-ul indicat, notificări cu link-ul spre lecții, notificări despre înregistrarea pe Platformă, precum și alte mesaje legate nemijlocit de Serviciile noastre.


Deoarece este imperativ ca să vă furnizăm astfel de mesaje informative, este imposibil să renunțați recepționarea acestor mesaje.

Este posibil să primiți mesaje/notificări de la noi dacă:
 • ați solicitat astfel de informații de la noi;
 • utilizați Platforma sau Serviciile noastre;
 • ne-ați furnizat detaliile când ați participat la evenimente sau training-uri organizate de Platformă.

Drepturi și responsabilități

Organizația, în calitate de operator de date cu caracter personal, are dreptul:
 • să-și apere interesele în instanță;
 • să furnizeze date cu caracter personal unor terțe, dacă acest lucru este prevăzut de legislația în vigoare (organe fiscale și de drept, etc.);
 • să refuze furnizarea datelor cu caracter personal în cazurile prevăzute de lege;
 • să utilizeze datele personale ale subiectului fără consimțământul acestuia, în cazurile prevăzute de lege.
Subiectul datelor cu caracter personal are dreptul:
 • să solicite precizarea datelor sale personale, blocarea sau ștergerea acestora, în cazul în care datele personale sunt incomplete, învechite, imprecise, obținute ilegal sau nu sunt necesare pentru scopul declarat de prelucrare, precum și să ia măsuri prevăzute de lege pentru a-și proteja drepturile;
 • să solicite lista datelor sale personale prelucrate de Organizație și sursa obținerii lor;
 • să primească informații cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, inclusiv termenii de stocare;
 • să solicite notificarea tuturor persoanelor, care au primit anterior datele sale personale eronate sau incomplete, cu privire la toate excepțiile, corecțiile sau completările efectuate;
 • să conteste, la organul autorizat pentru protecția drepturilor subiecților de date cu caracter personal sau în instanță, acțiunile ilegale sau inacțiunea în timpul prelucrării datelor sale cu caracter personal;
 • să-și protejeze drepturile și interesele legitime, inclusiv să solicite compensarea daunelor și (sau) despăgubiri pentru daune morale în instanță.

Ce date colectăm despre dumneavoastră?

1. Date furnizate prin interacțiuni directe
Înregistrarea și alte informații despre cont

Când vă înregistrați pe platformă pentru utilizarea Serviciilor noastre, este posibil să colectăm următoarele informații despre dumneavoastră:

Pentru platforma Studii.md:
 • dacă vă înregistrați folosind contul Google: vi se va solicita adresa de email;
 • dacă vă înregistrați utilizând contul de Facebook: colectăm prenumele și numele așa cum apar în contul dumneavoastră de Facebook și Numărul de Identificare Facebook. În cazul în care ați acordat Facebook permisiunea prin opțiunea de confidențialitate din cadrul aplicației (care apare chiar înainte să vă înregistrați pe Platforma noastră), este posibil să colectăm sexul, vârsta sau adresa de email, în funcție de permisiunile date de dumneavoastră;
 • dacă vă înregistrați utilizând numărul de telefon mobil: colectăm numărul dumneavoastră de telefon mobil.
Pentru platforma Studii Academy:
 • numele/prenumele părintelui;
 • numele/prenumele copilului;
 • numărul de telefon;
 • vârsta cursantului;
 • poșta electronică.
2. Date pe care le colectăm automat, atunci când folosiți Serviciile noastre
Când interacționați cu Platforma noastră sau folosiți Serviciile noastre, colectăm automat următoarele informații despre dumneavoastră:

Informații despre dispozitiv
 • Colectăm informații specifice ale dispozitivului, cum ar fi versiunea sistemului de operare, identificatorii unici. De exemplu, numele rețelei mobile pe care o utilizați. Asociem identificatorii dispozitivului cu contul dumneavoastră de pe site.
Date despre Utilizator și Autentificare
 • Detaliile tehnice, inclusiv adresa IP a dispozitivului, fusul orar și sistemul de operare. De asemenea, vom păstra informațiile de autentificare (data înregistrării, data ultimei modificări a parolei, data ultimei autentificări reușite), tipul și versiunea browserului dumneavoastră.
Date privind istoria acțiunilor
 • Colectăm informații despre activitatea dumneavoastră pe Platformă, care includ paginile de internet din care ați accesat Platforma Studii.md și Studii Academy, data și ora fiecărei vizite, conținutul pe care ați făcut clic, durata vizitei dumneavoastră și ordinea în care vizitați conținutul Platformei Studii.md și Studii academy.
Cookies și tehnologii similare
 • Utilizăm module de tip cookies pentru a gestiona sesiunile utilizatorilor, pentru a stoca preferințele de selecție a limbilor și a vă oferi setări relevante. "Cookies" sunt fișiere text mici transferate de un server web pe hard disk-ul dispozitivului dumneavoastră. Cookies pot fi utilizate pentru a colecta data și ora vizitei dumneavoastră, istoricul navigării, preferințele dumneavoastră și numele dumneavoastră de utilizator. Puteți seta browserul să refuze toate sau unele cookies sau să vă avertizeze atunci când paginile de internet setează sau accesează cookies. Dacă dezactivați sau refuzați cookies, vă rugăm să rețineți că Serviciilor/Platforma noastră poate deveni parțial inaccesibilă sau poate să funcționeze incorect. Pentru mai multe informații despre modulele cookies pe care le folosim, vă rugăm să consultați Politica privind Cookies.


Principiile și condițiile de prelucrare a datelor cu caracter personal

Prelucrarea datelor cu caracter personal de către Organizație se efectuează în baza principiilor:
 • legalitatea și corectitudinea scopurilor și metodelor de prelucrare a datelor cu caracter personal;
 • corespunderea dintre scopurile prelucrării datelor cu caracter personal și scopurile determinate și anunțate mai devreme, în perioada colectării datelor cu caracter personal;
 • corespunderea dintre volumul și caracterul datelor cu caracter personal, metodele de prelucrare și scopul prelucrării datelor cu caracter personal;
 • autenticitatea datelor cu caracter personal, suficiența lor în vederea procesării, inadmisibilitatea prelucrării datelor cu caracter personal redundante în raport cu scopurile enunțate în perioada colectării datelor cu caracter personal;
 • inadmisibilitatea comasării bazelor de date cu caracter personal, create în scopuri incompatibile;
 • stocarea datelor cu caracter personal într-o formă care permite determinarea subiectului datelor cu caracter personal, pe un termen care nu depășește durata procesării;
 • distrugerea datelor cu caracter personal după ce au fost prelucrate sau în cazul când nu mai sunt necesare.
Prelucrarea datelor cu caracter personal se efectuează în baza condițiilor stabilite de legislația Republicii Moldova.

Măsuri tehnice și organizatorice și securitatea prelucrării

Toate informațiile pe care le primim despre dumneavoastră sunt stocate pe servere securizate și am implementat măsuri tehnice și organizatorice adecvate și necesare pentru a vă proteja datele personale. Noi evaluăm în permanență securitatea rețelei și gradul de adecvare al programului intern de securitate a informațiilor, care este destinat:

(a) să vă ajute să vă asigurați datele împotriva pierderii, accesului sau divulgării accidentale sau ilegale;

(b) să identificați riscurile previzibile în mod rezonabil pentru securitatea rețelei noastre, și (c) să minimizați riscurile de securitate, inclusiv prin evaluarea riscurilor și prin testare periodică. În plus, asigurăm că toate informațiile sensibile (parole, mesaje) sunt criptate utilizând tehnologia SSL.

Atrageți atenția că, deși toate măsurile pe care le-am implementat pentru a vă proteja datele, transferul de date prin Internet sau alte rețele deschise nu este niciodată complet sigur și există riscul ca datele dumneavoastră personale să fie accesate de terți neautorizați.

Unde stocăm datele dumneavoastră și pentru cât timp?

Datele pe care le colectăm despre dumneavoastră vor fi stocate și prelucrate pe servere securizate, pentru a oferi utilizatorilor cea mai bună experiență posibilă.
Vom păstra datele dumneavoastră personale atât timp cât este necesar pentru a îndeplini scopurile pe care le-am avut în vedere atunci când le-am colectat, inclusiv în scopul satisfacerii oricăror cerințe de natură legală, contabilă sau de raportare.

Pentru a determina perioada necesară de păstrare a datelor cu caracter personal, luăm în considerare cantitatea, caracterul și sensibilitatea datelor personale, riscul potențial de vătămare cauzat de utilizarea neautorizată sau divulgarea datelor dumneavoastră personale, scopurile pentru care prelucrăm datele dumneavoastră personale și dacă putem realiza aceste scopuri prin alte mijloace și cerințele legale aplicabile.

Asigurarea securităţii datelor cu caracter personal

Organizația întreprinde măsurile organizatorice și tehnice necesare pentru asigurarea securității datelor personale în cazul accesării accidentale sau neautorizate, ștergerii, modificării, blocării accesului și altor acțiuni neautorizate.
În vederea coordonării acțiunilor de asigurare a securității datelor cu caracter personal, în cadrul Organizației sunt numite persoane responsabile de asigurarea securității datelor cu caracter personal.

Cum vă vom informa despre modificările adăugate în Politica de confidențialitate?

Este posibil să modificăm din când în când această Politică. Vom publica modificările pe această pagină și vă vom informa prin e-mail sau prin Platforma Studii Academy Dacă nu acceptaţi termenii şi condiţiile statuate în acest document, nu folosiți site-ul şi serviciile oferite prin intermediul lui.

Date de identificare și detalii de contact

Pentru orice informații suplimentare sau pentru a vă exercita drepturile, vă rugăm să contactați serviciul suport clienți prin telefon sau e-mail.
Dacă doriți sa ne contactați pentru a solicita informații cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal puteți să trimiteți o scrisoare la adresa:
MD-2059, mun. Chișinău, str. Calea Orheiului, 28/1. Date de identificare și bancare:
IDNO: 1004600001907
Cod TVA: 0507185
IBAN LEI: MD39VI000022514031650MDL
IBAN EURO: MD77VI000000022514031650
Banca: BC 'Victoriabank' S.A. fil. 3 Chișinău
Codul băncii: VICBMD2X416
Administrator: ȘTIRBU ROMAN

Program de lucru:
Luni-vineri de la 09:00 până la 18:00;
Pauza de masă: 12:00 -13:00 / 13:00 -14:00;
Zile de odihnă: sâmbăta și duminică.
Suport clienți: +(373) 22 888 005
E-mail: info@studii.md

Autoritatea pentru Protecția Datelor

Pentru problemele cu privire la protecția datelor, puteți contacta autoritatea națională reprezentată de către: Centrul Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal.
Adresă: MD-2004, Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Serghei Lazo, 48 Website: http://www.datepersonale.md/

Politica cookie

Site-ul nostru folosește Cookie.
Site-ul folosește module Cookie pentru a îmbunătăți experiența de utilizator a vizitatorilor și pentru a oferi servicii de calitate adaptate necesităților și intereselor vizitatorilor. Vizitând site-ul, dumneavoastră dați acordul pentru folosirea modulelor Cookie în conformitate cu prezenta Politica Pentru a naviga pe site și pentru a folosi сontul trebuie să activați modulele Cookie, în caz dacă acestea nu au fost activate anterior. Dacă browser-ul dumneavoastră este setat astfel, încât să accepte modulele noastre Cookie, noi luăm în considerare acest lucru, precum și faptul că sunteți de acord cu acestea.

Modulele Cookie, în orice moment, pot fi dezactivate de către dumneavoastră în meniu de setări ale browser-ului folosit. Însă subliniem, că după dezactivarea acestora, site-ul nu va funcționa la fel de calitativ, vizualizarea conținutului poate deveni parțial imposibilă.

Site-ul nostru poate conține referințe (link-uri) către pagini de internet sau aplicații terțe, inclusiv cele ale partenerilor noștri. Rețineți că aceste pagini de internet terțe pot utiliza și cookies. Noi nu monitorizăm aceste pagini de internet terțe și nu suntem responsabili pentru cookies pe care le stabilesc sau le accesează. Dacă faceți click pe una din aceste referințe sau aplicații, rețineți că fiecare dintre ele va avea propria politică cookies. Prin urmare, citiți politica cookies a altor pagini de internet sau aplicații înainte de a le utiliza.

Ce reprezintă Cookie?

Modulele Cookie reprezintă fișiere mici de stocare a informațiilor în browser, creat de site-ul ce-l vizitați. Cu ajutorul acestora, site-ul web reține informații despre vizita dumneavoastră, de exemplu setările alese, astfel facilitând următoarea vizită pe site. În cadrul vizitării site-ului, sunt trimise de la serverul nostru web către dispozitivul dvs (PC, laptop, smartphone sau tabletă) și acolo sunt salvate în browser-ul de internet utilizat. Modulele cookie care urmează a fi utilizate pot îndeplini diferite funcții.

Modulele Cookie conțin informații, ce fac legătură între browser-ul utilizatorului și site-ul vizitat. Dacă un browser accesează site-ul din nou, acesta poate citi informația stocată și respectiv acționând la anumite acțiuni ale vizitatorului.
Modulele Cookie nu sunt viruși și nu sunt programe. Acestea nu pot instala ceea, ce nu doriți să aveți pe dispozitivul dumneavoastră (calculator, smartphone, tabletă) sau să afle informații din fișiere de pe dispozitivul folosit.
Informații ce conțin module Cookie, de obicei sunt codate sub forma unui șir de cifre și litere, ce sunt interpretate corect doar de site-ul web, care a setat modulele Cookie respective.

Avem cookies terțe sau plug-ins pe Platforma noastră?

Terții, cum ar fi furnizorii de servicii externe, precum analiza traficului de internet, pot utiliza cookies, balize web, kituri de dezvoltare software (SDK) sau tehnologii similare pentru a colecta informații despre vizita dvs. pe Platforma noastră. Nu monitorizăm utilizarea acestor cookies terțe, care sunt administrate de politicile de confidențialitate/cookies ale acelor terți.
Iată lista de terți cărora le permitem să seteze cookies sau alte tehnologii pe dispozitivul dvs.

 • Parteneri Analize:

Pentru a înțelege mai bine cum utilizați site-ul nostru, colaborăm cu diverși parteneri de analiză. Permitem următorilor parteneri de analiză să utilizeze cookies, SDK și alte tehnologii corespunzătoare: Google Analytics și Amplitude.

 • Destinatari / Categorii de destinatari:
Pentru a îmbunătăți Serviciile noastre, uneori vom distribui informațiile dumneavoastră furnizorilor de servicii de analiză (data analytics) care ne ajută să analizăm modul în care persoanele vizate utilizează site-ul/serviciul nostru. Împărtășim informațiile dumneavoastră cu ei în formă neidentificabilă pentru monitorizarea și analiza internă a organizației. Aceste informații vor include în mod tipic ID cookie, URL de referință, dar și informații despre browser și dispozitiv.

La solicitare putem divulga datele organelor de urmărire penală, autorităților publice sau guvernamentale și altor părți terțe relevante în respectarea cerințelor legale sau de reglementare. Putem alege să vindem, să transferăm sau să fuzionăm părți din afacerea noastră sau din activele noastre. Alternativ, putem căuta să achiziționăm alte afaceri sau să fuzionăm cu ele. Dacă are loc o schimbare în compania noastră, atunci noii proprietari pot utiliza datele dumneavoastră personale în același mod ca cel descris în această Politică.
Durata de stocare/Criterii pentru stabilirea duratei de stocare, în cazul modulelor cookie.

Modulele cookie de sesiune sunt șterse după fiecare încheiere a sesiunii de internet (închiderea browserului). Modulele cookie permanente rămân în browserul tău până când le ștergi manual.

Pentru ce folosim Cookie? Scopul prelucrării/Temeiul juridic

Informațiile care rezultă în timpul utilizării paginii (acestea sunt: pagina de unde a fost solicitat fișierul, numele fișierului, data și ora solicitării. Datele colectate nu sunt utilizate pentru identificarea personală a vizitatorului acestei pagini web. Nici datele de utilizare salvate în modulul cookie nu sunt centralizate împreună cu datele cu caracter personal. Temeiul juridic pentru această salvare de date și utilizarea prin modulul cookie este art. 6 alin. (1) lit. (f) din RGPD și art. 5 alin. (4) lit. (e) a Legii Nr. 133 din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal.

Autentificare

Folosim module Cookie pentru verificarea contului dumneavoastră și pentru a stabili când s-a efectuat intrarea în cont, astfel încât să vă facilităm accesul la site-ul nostru și să vă oferim funcțiile corespunzătoare.

De exemplu: modulele Cookie ne ajută, să recunoaștem browser-ul folosit de dumneavoastră, pentru a exclude conectarea repetată la platformă, ce va permite să rămâneți în cont, atunci când navigați de la o pagină la alta a site-ului sau de la un alt site.

Securitatea şi integritatea site-ului

Folosim module Cookie pentru a asigura funcționarea securizată a site-ului, protecția contului și a datelor dumneavoastră.

De exemplu: modulele Cookie ne ajută să identificăm şi să aplicăm măsuri suplimentare de securitate, în cazul, în care cineva ar încerca să acceseze contul de pe site fără autorizare. De asemenea, folosim module Cookie, care ne ajută să stocăm informații pentru a vă ajuta să recuperați parola sau în cazul, dacă contul a fost spart.

Serviciile şi funcționarea site-ului

Modulele Cookie ne ajută să creăm un funcțional calitativ al site-ului.
De exemplu: modulele Cookie ne ajută să stocăm informații referitor la vizualizările și interacționări cu conținutul site-ului.

Ce puteți face pentru a șterge, dezactiva sau bloca cookies?

Browserul dvs. va furniza, de obicei, informații despre cum să refuzați, să ștergeți sau să blocați cookies. Următoarele referințe vă vor duce la acele informații despre unele browsere utilizate în mod obișnuit:
Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en-GB
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-in/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
Safari: https://support.apple.com/en-in/guide/safari/sfri11471/mac
Opera: https://help.opera.com/en/latest/
Puteți să renunțați la cookies de la terți din Google Analytics prin intermediul ads settings: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Clauze finale

Prezenta politică este un document elaborat în cadrul Organizației, disponibil în mod public și destinat publicării pe site-ul Studii.md și Studii Academy.
Prezenta politică este supusă unor modificări și completări în cazul noii legislații și reglementări speciale privind procesarea și protecția datelor cu caracter personal, cel puțin o dată la un an.

Controlul asupra punerii în aplicare a cerințelor prezentei politici este efectuat de persoanele responsabile de asigurarea securității datelor cu caracter personal din cadrul Organizației.

Responsabilitatea angajaților Organizației, care au acces la datele cu caracter personal, pentru nerespectarea regulilor de prelucrare și protecție a datelor cu caracter personal, este stabilită în conformitate cu legislația Republicii Moldova și cu documentele interne ale Organizației.